Novinky

Partners

Nedeľa 1. 5. 2016

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

 

 

Oznamy

Zber papiera

Zber starého papiera sa uskutoční 19. a 21. apríla v čase od 14-17.00h Papier sa bude odoberať pri bočnom vchode do školy -od tenisových kurtov.

 

Rodičovské združenie

Uskutoční sa  dňa 20. apríla 2016 formou konzultačného popoludnia v čase od 14-17 h.

 

Zápis detí do MŠ

Zápis detí do MŠ sa uskutoční 3. a 4. mája 2016  od 8.00 -16.00 h. v budove MŠ.

Bližšie informácie tu: Zapis_do_MS.docx

 

Zápis detí do 1. ročníka 

Zápis detí do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch 6. a 7. apríla 2016 v čase od 14.00 -17.00 h v priestoroch základnej školy.

K zápisu treba prísť s dieťaťom a priniesť rodný list k nahliadnutiu a vyplnený dotazník k zápisu (čistý dotazník dostanú rodičia v MŠ, alebo si ho môžu stiahnuť tu: Dotaznik_k_zapisu.docx

Zápis sa týka všetkých detí narodených od 1. septembra 2009 do 31. augusta 2010 a tiež detí, ktoré mali v minulom školskom roku odloženú šk. dochádzku.

Čo by mal vedieť budúci prvák, jeho rodič, ako dieťa pripraviť na vstup do školy nájdete tu: Ideme_na_zapis.docx

Náhradný termín pre choré deti je 18.4. 2016 od 16.00-17.00h.

 

Zmena základných údajov školy

Od 1.1. 2016 sa základná škola zlučuje s materskou školou, vzniká nový právny subjekt s názvom:

Základná škola s materskou školou, Nám. 1. mája 3, Chtelnica

 

Materská škola

Všetky dôležité informácie a oznamy materskej školy nájdete v ľavom menu dole.

2% z dane

V tomto  školskom roku 2015/16 majú rodičia možnosť poskytnúť 2% z dane škole prostredníctvom Rodičovského združenia pri ZŠ škole. (Všetky podrobné informácie a formuláre na stiahnutie  nájdete  aktualizované v ľavom menu.) Tlačivo  "Vyhlásenie o poukázaní " je opravené.

Upozornenie vedúcej školskej jedálne

Prosím rodičov, ktorí uhrádzajú platby za stravné internetbankingom, aby použili nové číslo účtu, ktoré nám bolo pridelené od 1.1.2016

Nové číslo účtu školskej jedálne  pri ZŠ Chtelnica: 5081349986/0900

Platby poštovou pokážkou budú slovenskou poštou automaticky presmerované na nový účet školskej jedálne.

 Poďakovanie

Touto cestou ďakujeme za  príspevky do tomboly na detský karneval a školský ples všetkým obecným úradom a poľnohospodárskym družstvám okolitých obcí, rodičom, firmám, súkromným podnikateľom a všetkým ostatným sponzorom.

 

%

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Chtelnica
   Námestie 1. mája 3, 922 05 Chtelnica
  • 033/7794213
   0911878027

  Fotogaléria