Novinky

Partners

Streda 2. 12. 2015

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

 

 

Oznamy

 

Oznam o výskyte vší

Riaditeľstvo ZŠ v Chtelnici,  v súvislosti s pretrvávajúcim výskytom vší u mladších ale i starších žiakov, žiada touto cestou rodičov o spoluprácu. Rodičia boli opakovane na túto situáciu upozornení.

Vši a hnidy treba zneškodniť pomocou účinných dezinsekčných prostriedkov, ktoré si rodičia môžu zakúpiť v lekárni. Pre úspešnosť liečby je treba aplikáciu prostriedkov po 7-10 dňoch zopakovať. Hnidy nalepené na vlasoch sa nedajú odstrániť žiadnym prípravkom – je možné ich len stiahnuť z vlasov mechanicky.

Deti je potrebné vylúčiť zo školského zariadenia do času, kým ochorenie nebude celkom odstránené. Škola môže požadovať od rodičov predloženie potvrdenia  o odstránení vší od príslušného detského lekára.

V prípade, že zákonný zástupca dieťaťa nebude rešpektovať toto opatrenie, škola je povinná zákonného zástupcu nahlásiť na Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Nerešpektovanie protiepidemiologických opatrení sa považuje za priestupok a je možné zaň udeliť pokutu.

 

12.11.2015- sa uskutoční skúšobné testovanie deviatakov KOMPARO

 

25.11. 2015 prebehne testovanie žiakov piateho ročníka zo slovenského jazyka a matematiky- TESTOVANIE T5

 

27.11. 2015- si žiaci 1. stupňa  pozrú divadelné predstavenie "Mlynárkin pytač" v Divadle Jána Palárika v Trnave

 

1.12. 2015- si overia svoje schopnosti z matematiky žiaci 1. stupňa v súťaži Všetkovedko a žiaci 6.-8. ročníka v súťaži Expert Geniality Show, kde budú riešiť rôzne úlohy z tém: Spoločnosť kedysi a dnes, Svetobežník, Góly body sekundy, Mozgolamy, Tajomstvá prírody , Do you speak english

 

 

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola v Chtelnici
   Námestie 1. mája 3, 922 05 Chtelnica
  • 033/7794213
   0911878027

  Fotogaléria